100 let města Náměšť nad Oslavou

19.5.2023
100 let města Náměšť nad Oslavou
Přijala jsem pozvání také na druhý den oslav 100 let města Náměšť nad Oslavou. Na Masarykově náměstí proběhla slavnostní přehlídka místních spolků a slavnostní nástup 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou. Následně byly položeny věnce k pamětní desce a požehnány prapory. Na závěr ukončení oficiálního zahájení nad Náměští proletěly tři vrtulníky s dýmovnicemi v národních barvách. Bylo velmi příjemné setkat se s ostatními kolegy starosty, přáteli a vzácnými hosty a oslavit krásných 100 let města Náměšť nad Oslavou.