100 let republiky

28. října 2018

100 let republiky

Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem.
Tak zněl úvod provolání, které sepsali „muži 28. října“ F. Soukup, J. Stříbrný, A. Švehla, V. Šrobár a A. Rašín přesně před sto lety. Ač Rakousko-Uhersko ještě bojovalo, fakticky již neexistovalo, protože národy, které v něm žily, se vydaly vlastní cestou. 
Náš stát vznikl díky hrdinství a nadšení mnoha a mnoha lidí. Nejen výše zmíněných pánů, nejen díky T. G. Masarykovi, E. Benešovi, M. R. Štefánikovi, K. Kramářovi a dalším známým osobnostem. Vznikl díky těm bezejmenným. Ženám a dětem, které v zázemí trpěly hladem, ale i našim vojákům. A to jak těch, kteří bojovali v legiích, tak i těch, kteří se domů vrátili v uniformách rakouské armády. Na to nesmíme zapomínat – protože právě ti, kteří přišli z fronty, se ihned dali do práce a začali budovat nový československý stát. 
Bohužel, obrovské množství se jich domů nevrátilo, což dokazují pomníčky ve většině obcí po celé republice. Vzpomeňme dnes prosím všechny, nejen ty slavné, ale i ty, o nichž dnes už téměř nic nevíme. Protože kdyby nebylo jejich nadšení a vlastenectví, ale i jejich obětí, které zasáhly miliony rodin po celé naší zemi, první Československá republika by nikdy nevznikla. 
Čest jejich památce