101. výročí samostatného Československa

28.10.2019
101. výročí samostatného Československa

Už 101 let uplynulo od chvíle, kdy české noviny na území tehdejšího Rakouska-Uherska přinesly ono slavné zvolání „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem.“ Jednalo se o provolání mužů 28. října, tedy Aloise Rašína, Antonína Švehly, Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného a Vavro Šrobára. Ačkoli monarchie ještě dva týdny odolávala, na jejím území vznikaly nové státy plné naděje. Naděje, že strašná čtyřletá válka skončí, že národy, které byly upozaďované, opět po stovkách let pozvednou svůj prapor svobody, že se domů ze zákopů vrátí tatínci, bratři, synové, aby společně budovali nový stát.
Naše Republika československá byla někdy označována za miláčka Dohody, tedy vítězných mocností. V jejím čele stál státník, k němuž všichni vzhlíželi, člověk moudrý a velice vzdělaný, rozhodný a laskavý. Tomáš Garrigue Masaryk. První republika byla Masarykovou republikou, bylo to jeho dítě, které si stvořil k obrazu svému, které ho bohužel přežilo jen o pouhý rok. Byla završením jeho celoživotního úsilí, dovršením jeho touhy. Masaryk ale paradoxně její zrod nezažil, do vlasti se vrátil až v prosinci 1918, tedy téměř dva měsíce poté, co byl československý stát prohlášen. Ihned se ale chopil díla a spolu se svými bližními začal Československo budovat. Vždy šel v čele, byl příkladem všem.
Do dnešních dnů na tehdejší Československo tedy vzpomínáme coby na Masarykovu éru – a já jsem za to ráda. I když se doba velmi změnila, Masarykovy ideály, zásady a principy platí stále. I my k nim můžeme vzhlížet a já bych si moc přála, aby těch, jimž myšlenky prezidenta-osvoboditele nejsou lhostejné, bylo co nejvíce. Pak by i náš svět byl lepší, měli bychom lepší představitele a lepší vztahy. Tak vnímám odkaz 28. října 1918, který si dnes připomínáme.