11. schůze Podvýboru pro dopravu a energetiku

8.7.2020
11. schůze Podvýboru pro dopravu a energetiku

Dnes se konala 11. schůze senátního Podvýboru pro dopravu a energetiku. Ač byly na programu „pouze“ tři body, jejich projednání nám zabralo celé dopoledne. Začali jsme novelou zákona o silniční dopravě, která zapracovává předpisy EU a která se zabývá především dodržováním přestávek a dob odpočinku řidičů, kontrolou dodržování těchto přestávek, vydáváním karet podniku a změnou trestní způsobilosti. Jeho schválení bylo bez větších problémů a já osobně jsem ráda, že všechny složky, kterých se tato novela týká, ji vnímají veskrze pozitivně. Dle Ředitelství služby dopravní policie ČR se tímto zvýší bezpečnost silničního provozu, jelikož už nebude možné manipulovat s dobou odpočinku řidičů. Sdružení ČESMAD pak ve zvýšení kontrol vidí zlepšení konkurenceschopnosti dopravních společností, které předpisy dodržují. Ředitelství silnic a dálnic rovněž vítá zvýšení bezpečnosti silničního provozu a přislíbilo rozšířit počet odpočívadel, aby usnadnilo řidičům dodržování přestávek.
Další bod se týkal pilotního projektu ŘSD na úpravu zeleně při dálnicích. Projekt byl realizován v době vegetačního klidu na vybraném úseku dálnice D5, kde se úplně nesetkal s pochopením veřejnosti. Podnět na projednání nám předložil kolega senátor Miroslav Nenutil. Zástupce ŘSD pochybnosti připustil a taktéž se omluvil za opodstatněné výtky.
Posledním a „nejvášnivějším“ bodem byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009, tzv. zákon o urychlení liniových staveb. Je zcela legitimní, že zákon bude vyvolávat emoce, ale jedním dechem dodávám, že na jeho schválení dlouho čekáme. Nikdo nechce pro nic za nic vyvlastňovat pozemky či jinak znepříjemňovat občanům jejich životy, ale jsou tací, se kterými není možná žádná domluva. Je však zapotřebí dovysvětlit jednotlivými ministerstvy připomínky k tomuto zákonu od legislativního odboru kanceláře Senátu, a to do projednání výborů v příštím týdnu.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za věcnou debatu a také Radce Novákové, tajemnici podvýboru, za přípravu materiálů.