11. schůze senátu

22.4.2021
11. schůze senátu
Na včerejší schůzi
Senát Parlamentu ČR
jsme:
- schválili zvýšení ošetřovného rodičů v době uzavřených škol ze stávajících 70 % vyměřovacího základu na 80 %,
- přijali jsme usnesení ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích, ve kterém vyzýváme vládu, aby:
   - požádala naše spojence a partnery v NATO a EU o podporu,
   - seznámila veřejnost se všemi informacemi o útoku ve Vrběticích, které nepodléhají režimu utajení, a to bez prodlení a v takové podobě, aby se tím v maximální      míře zabránilo šíření dezinformací,
   - neoslovovala žádným způsobem aktéry z Ruské federace v souvislosti s přípravou stavby jaderné elektrárny nebo jiných prvků kritické infrastruktury,
   - dále doporučujeme, aby vláda snížila počet zastupitelského úřadu Ruska v Praze na jednoho.