11. schůze Senátu

11.5.2023
11. schůze Senátu
Na včerejší schůzi Senátu Parlamentu ČR jsme dali souhlas s ratifikací:
  • Komplexní dohody o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie,
  • Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě,
  • Dohody mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o letecké dopravě,
  • změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.
 
Schválili jsme:
  • zákon o podpoře regionálního rozvoje,
  • zákon o silničním provozu, trestním řádu a o Probační a mediační službě,
  • stavební zákon,
  • zákon o jednotném environmentálním stanovisku a změnu některých zákonů s tím souvisejících.
 
S pozměňovacími návrhy jsme přijali:
  • zákon o zadávání veřejných zakázek,
  • o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 
Přijali jsme návrh usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO).
Včerejšího jednání se mimo jiné zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.