13. schůze senátu

2.7.2021
13. schůze senátu

Včera proběhla v Senátu 13. schůze. Hlavními body byl návrh stavebního zákona, který jsme jednomyslně odmítli a pak návrh zákona o občanských průkazech, který jsme přijali a který reaguje na evropské nařízení o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů unie.