T. G. Masaryk

10.3.2024
T. G. Masaryk
Český národ dal světu mnoho slavných osobností. Mezi nimi je i jeden naprosto výjimečný a statečný muž, který po 300 letech poroby od Bílé hory obnovil českou a slovenskou státnost. Jak už mnozí víte, je to první československý prezident Tomáš Gariggue Masaryk. Na takto významné osobnosti našich dějin by se nemělo zapomínat. I proto jsme se dnes sešli u pomníčku v Jubilejním háji v Týně a vzdali prezidentu Osvoboditeli hold. Jsem moc ráda, že se opět zúčastnili i Skauti, kteří po celou akci drželi čestnou stráž. 
Pomníček, na kterém jsou reliéfy T. G. M. a Edvarda Beneše, je zajímavý zejména svou historií. Obyvatelé tehdy samostatného Týna ho postavili v roce 1938 k oslavě dvacátého výročí Československé republiky. Už se u něj ale neslavilo. Přišla zlověstná Mnichovská dohoda a německá okupace, během níž musely všechny Masarykovy pomníky zmizet. Tento uchoval ve své kůlně tehdejší týnský starosta Jaroslav Voda a reliéfy zakopal na zahradě pan Josef Černý. Jen díky těmto dvěma statečným mužům se ho podařilo před nacisty zachránit. Tradici setkávání u pomníčku obnovil pan Vlastimil Cabejšek po sametové revoluci.
Ze srdce děkuji všem, kteří dorazili, členům Junák - český skaut, středisko Srdíčko Třebíč, z. s. za držení čestné stráže a zejména panu Cabejškovi, který mě po zvolení do Senátu oslovil, zda bych nepřevzala štafetu a každý rok neuspořádala toto setkání. Je mi ctí a jsem za tuto možnost velmi vděčná.