16. schůze Výboru pro záležitosti EU

12.12.2019
16. schůze Výboru pro záležitosti EU

V úterý 10. prosince se v Senátu konala 16. schůze Výboru pro záležitosti EU. Prvním a asi nejdůležitějším bodem byla informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 12. – 13. prosince 2019. Zde jsme znovu podpořili přechod ke klimaticky neutrální ekonomice do roku 2050 a v souvislosti s tím jsme vládě vyjádřili podporu v rozvoji bezemisních zdrojů energie, mimo jiné i jaderných. Zmínili jsme, že vyjednávací pozice ČR, zvláště v souvislosti se zajištěním finančních prostředků na zemědělskou politiku, je oslabena podezřeními z dotačních podvodů, které se týkají předsedy vlády ČR Andreje Babiše.
Zástupci Ministerstva zahraničních věcí nám představili priority předsednictví ČR ve V4. Mottem českého předsednictví, které jsme přezvali 1. července letošního roku a povedeme jej do 30. června 2020 je „V4 Rozumná Evropa“. V nadcházejících měsících se Česko zaměří především na upevnění postavení zemí V4 v EU a NATO. Mezi další priority patří také integrace zemí západního Balkánu, inovace a umělá inteligence. Senát nabídl pomocnou ruku například v podobě zajištění konání konferencí.
Zástupce policejního prezidia nám také představil výsledky výroční zprávy Europolu za rok 2018.
Závěrem nás vedoucí Oddělení pro EU v Senátu, pan Jan Grinc seznámil s vyhodnocením dopadu usnesení Senátu. Z uvedených grafů je například patrné, že u tří případů ze čtyř byl Senát v souladu s pozicí vlády.