160. výročí od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů

4.5.2024
160. výročí od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů
Ráda jsem převzala záštitu nad slavnostním shromážděním u příležitosti 160. výročí od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů, 125 let od založení sboru v Kralicích nad Oslavou a 75 let založení sboru v Horních Lhoticích.
Slavnostní program zahájil starosta obce pan Emil Dračka a následovala modlitba za hasiče, na kterou navázalo krásné vystoupení dětí sboru Notička ze ZŠ a MŠ Jana Blahoslava. Během celého odpoledne proběhlo udělování mnoh ocenění, z nichž mi bylo ctí některé osobně předat.
Osobní poděkování jsem k výročí založení předala starostům SDH Kralice nad Oslavou a Horní Lhotice za jejich obětavou práci a neúnavné nasazení. Na závěr programu nás čekalo překvapení v podobě žehnání nových hasičských vozů. Děkuji za pozvání a ocenění, která jsem obdržela. Velmi si toho vážím.