173. výročí narození TGM

7.3.2023
173. výročí narození TGM

Dnes si připomínáme 173. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Na naše prvního českého prezidenta jsme včera zavzpomínali i s kolegou Jiřím Drahošem. 

Spolu s námi se vzpomínkové akce v Jubilejním hájku v Třebíči zúčastnili i třebíčští Skauti a bývalý třebíčský kronikář Vlastimil Cabejšek, který se o Masarykův pomníček léta vzorně staral. Velmi mu za to děkuji. 

Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o jednu z moudrých myšlenek T. G. Masaryka: „Státníky jsou jen ti politikové a veřejní činitelé, kteří ve všem, co dělají, mají doopravdy na mysli zájem státu; těm je pravá politika jen jedna: harmonizovat v jeden celek menší celky, organizovat organizace, sjednocovat všecka úsilí; taková politika překračuje i hranice státu. Takové politiky vyžaduje naše doba, doba poválečná.“

Všechno nejlepší, pane prezidente.