18. schůze Senátu

9.11.2023
18. schůze Senátu

Na včerejší 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR jsme vyslovili souhlas s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstvo obrany České republiky v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR v letech 2023 a 2024.

Dále jsme se věnovali návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.  Návrh byl schválen. Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v čele s Miroslav Plevný - senátor se k němu podařilo prosadit doprovodné usnesení, podle kterého by ministerstva měla případně navrhnout úlevy u zaměstnaneckých benefitů, přijmout opatření na ochranu energeticky náročného průmyslu nebo snížit daňové sazby u balené minerální a kojenecké vody.

Dalším bodem programu byl návrh Návrh zákona týkající se elektronizací vybraných agend, který jsme schválili. Přijali jsme se také farmaceutický balíček.

Veškeré projednávané body včetně stenozáznamů najdete zde.