2. ročník odborného fóra Zelená železnice

15.9.2022
2. ročník odborného fóra Zelená železnice
Druhý ročník odborného fóra Zelená železnice se dnes konal na půdě Dopravní fakulty ČVUT. Společně ho pořádaly Hospodářská komora České republiky a Správa železnic. Byly nám zde odprezentovány připravené projekty modernizovaných úseků ve střednědobém, ale i dlouhodobém horizontu. Zástupci dopravců nám pak sdělili, které úseky jsou dle jejich názoru z hlediska navýšení kapacity klíčové. Společně jsme se shodli, že železniční doprava je budoucnost a je naší prioritou pracovat na její elektrifikaci a modernizaci. Pořadatelům děkuji za pozvání a možnost zúčastnit se diskuze.