2. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

14. 2. 2019

2. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

Program dnešního jednání podvýboru pro energetiku a dopravu byl obsahově velmi zajímavý. Nejdříve nás pan ředitel SÚRAO Jiří Slovák seznámil s aktuálními informacemi k výběru lokalit pro budoucí výstavbu hlubinného uložiště vyhořelého jaderného paliva. Zprávu doplnil náměstek ministryně Ministerstva průmyslu a obchodu pan René Neděla k připravovanému zákonu o zapojení obcí do procesu výběru lokality. Zákon by chtělo MPO předložit vládě ještě v letošním roce. Další body programu se týkaly dopravy. Oceňuji osobní účast na jednání podvýboru ministra dopravy pana Dana Ťoka. Pan ministr byl velmi dobře připraven a na všechny vznesené dotazy k problematice D1, připravenosti silničních staveb, ale i k legislativním problémům, které často brání urychlení výstavby. Dalšími hosty byli: generální ředitel ŘSD pan Jan Kroupa, ředitel SFDi pan Zbyněk Hořelica, paní Zdenka Durajová z Policejního prezidia ČR za MPO paní Zdeňka Fialová, ředitelka odboru stavební a další hosté. Děkuji svým kolegům senátorům a všem přizvaným hostům za konstruktivní debatu, přístup, ochotu a vstřícnost. Za organizaci a přípravu materiálu děkuji paní Radce Novákové ze sekretariátu výboru.