2. schůze Senátu

19.11.2020
2. schůze Senátu

Po dvou týdnech projednávání zákonů končí 2. schůze Senátu. A co se podařilo?

Příspěvek 5000,- Kč pro důchodce míří k podpisu prezidenta, rozhodli jsme se tímto návrhem nezabývat, tím jsme umožnili jeho přijetí.

Schválili jsme zákon na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné zakazuje klecové chovy slepic od roku 2027, dále novelu pozemkového zákona nebo třeba zákon o technických požadavcích na výrobky.

Odsouhlasili jsme, že vysoké školy budou mít možnost i v příštím roce upravovat výuku a akademický rok dle pandemické situace.

S pozměňovacími návrhy jsme vrátili do sněmovny vodní zákon a také například zákon proti praní špinavých peněz, zákon o odpadech a v neposlední řadě paušální daň s pozměňovacím návrhem, který odstraňuje nelogičnost v zákoně o rozpočtovém určení daní.

Postavili jsme se za nezávislost České televize a svým usnesením žádáme volební výbor sněmovny, aby se pochybením ze strany Rady ČT neprodleně zabýval, případně zvážil odvolání jejich členů.

63 senátorů podepsalo Ústavní stížnost na zrušení krizového opatření vlády, které zakazuje provoz maloobchodu a služeb.