2. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

18.11.2020
2. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Jak už jsem vás informovala, nově jsem členkou senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dnes jsme měli 2. schůzi, na které jsme projednávali novelu daňového zákona, která přináší institut tzv. "paušální daně" - tedy možnost platit měsíčně paušální daň, zahrnující jak daň z příjmu, tak i zálohy na odvody (sociální a zdravotní). Tento nástroj budou moci využívat podnikatelé s ročním ziskem menším než 1 000 000,- Kč. Pro rok 2021 činí měsíční paušál 5469,- Kč.

Výhodou paušální daně je snížení administrativní zátěže, podnikatel již nepodává daňové přiznání ani přehledy pro OSSZ nebo zdravotní pojišťovny, dále zde budou minimalizovány daňové kontroly.

Nevýhodou je, že paušální částka je zde neměnná a podnikatel už nemůže uplatnit žádné jiné slevy nebo zvýhodnění.