20. schůze Senátu - 2. den

17.4.2020
20. schůze Senátu - 2. den

Dnes pokračovala 20. schůze Senátu a níže se dočtete souhrn toho, jakými zákony jsme se zabývali a jak jsme o nich hlasovali.

Schválili jsme následující:

  • zákon, obsahující zvláštní pravidla pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia (VŠ mohou stanovit nový termín přijímacích zkoušek a mohou tyto zkoušky provést distančně, rektoři budu moci prodloužit/zkrátit akademické roky 2019/2020 a 2020/2021, aj.)
  • zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňujících voleb do Senátu, k tomuto návrhu jsme zároveň přijali doprovodné usnesení vyzývající Vládu, aby ani v současné mimořádné situaci nerezignovala na výkon státní moci výhradně v mezích jejích pravomocí a působnosti (chceme tak předejít tomu, že by podobné situace řešila pouze vládním nařízením a nikoliv zákonem, což je i v nouzovém stavu protiústavní)
  • zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jež rozšíří formy podpory o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků

Dále jsme:

  • zamítli návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání a vrátili jsme ho do Poslanecké sněmovny s doprovodným usnesením, ve kterém vyzýváme Vládu, aby zřídila operační program pro čerpání bezúročných úvěrů pro nájemce, kteří nejsou v důsledku epidemie schopni platit nájemné
  • zamítli novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která by tato pravidla rozvolnila na dalších 7 let a docházelo by tak k vyššímu zadlužování
  • u návrhu zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR bohužel nepřijali žádné usnesení. Neshodli jsme se ani na schválení tohoto návrhu zákona, ani na jeho zamítnutí, a tak po uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání Senátem bude tento návrh zákona přijat, což mě mrzí, protože jsem hlasovala proti.