23. schůze Senátu

21.5.2020
23. schůze Senátu

Dnes proběhla 23. schůze Senát Parlamentu ČR, kterou jsem shrnula následovně.
Nepřijali jsme žádné stanovisko k návrhu ministryně financí o odložení o jeden měsíc termín pro návrh rozpočtu na příští rok. Návrh tedy po uplynutí marné lhůty bude postoupen prezidentovi k podpisu.
Schválili jsme novelu zákona z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, která nabízí zaměstnavatelům možnost odložit platby na sociální pojištění za měsíce květen až červenec a tuto platbu provést nejpozději do 20. října s 20% výší standardního penále za zpoždění. Součástí této novely je také prodloužení nároku na ošetřovné do 30. června a elektronizace komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení.
Schválili jsme usnesení navrhované skupinou senátorů k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení zločinů proti lidskosti spáchaných zejména v období obou světových válek.
Schválili jsme, že se senátním návrhem zákona o nenávratné jednorázové podpoře ze státního rozpočtu určené krajům ve výši 400 Kč za každého obyvatele kraje a obcím ve výši 1 000 Kč za každého obyvatele obce budou ve zkrácené lhůtě zabývat Hospodářský výbor a Ústavně-právní výbor.
Podpořili jsme usnesení kolegy Miroslava Balatky ohledně diskriminace přeshraničních pracovníků v souvisloti s koronavirovou situací.
Podpořili jsme usnesení Senátu k pokusům Čínské lidové republiky o vměšování do vnitřních záležitostí České republiky.