27. schůze Senátu

21.7.2022
27. schůze Senátu
Na včerejší schůzi Senáti Parlamentu ČR jsme mimo jiné:
✅ schválili zákon o důchodovém pojištění,
✅ přijali souhlas s ratifikací Smlouvy o vydávání mezi ČR a Austrálií,
✅ ratifikovali Dodatek č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou ČR a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém,
✅ přijali návrh zákona o prekurzorech výbušnin,
✅ schválili návrh zákona o kybernetické bezpečnosti,
✅ přijali návrh směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnice o energetické náročnosti budov.
 
Celý záznam jednání včetně všem dalších projednávaných bodů najdete zde.