3. Schůze PODVÝBORu PRO ENERGETIKU A DOPRAVU

25. 4. 2019

3. Schůze PODVÝBORu PRO ENERGETIKU A DOPRAVU

Dnes jsem předsedala senátnímu podvýboru pro energetiku a dopravu Senát Parlamentu ČR a musím říct, že se do Třebíče vracím s velkou radostí v srdci. Povedla se výborná věc, díky níž snad budeme moci lépe reagovat na kalamitní situace zejména na dálnici D1. Na jednání totiž kromě politiků přišli také zástupci Integrovaného záchranného systému (IZS), mobilních operátorů a také České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), kteří všichni chtějí přispět k vyřešení tohoto palčivého problému.
Po velmi konstruktivní debatě jsme se dohodli na těchto krocích – ČT by měla mít zpřístupněn systém kamer na dálnicích, aby okamžitě mohla přenášet obraz kolon a informovat v reálném čase. S tím souvisí i zpravodajství ČRo. Je samozřejmé, že pokud chceme opravdu kvalitní a rychlé zpravodajství, není možné, aby se na místo vypravili redaktoři a následně uvízli v kolonách. Zde tedy musí pomoct právě technika.
Ta pomůže i všem řidičům, protože zástupci mobilních operátorů se dohodli na vytvoření systému, jenž by lokalizoval mobily na dálnici či v její blízkosti, na který by rozesílal informační SMS o stavu kolon či možné pomoci.
Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy zpřesní také informační světelné tabule na dálnici.
To vše samozřejmě bude nutné vyzkoušet, a proto jsme se všichni dohodli na uspořádání cvičení na některém z uzavřených opravovaných úseků dálnice D1. Zástupce Policie ČR k tomu poznamenal, že poté by bylo dobré tento systém zavést i jinde, nejen na D1. Technicky to není problém, minimálně pro mobilní operátory, kteří varovné SMS mohou poslat prakticky kamkoliv po celé ČR.
Vše je nyní nutné podrobně připravit, takže jsme si dali zhruba půlroční lhůtu k dalšímu jednání, kde zhodnotíme dosažené kroky. Pevně ale věřím, že příští zimu nás už tak hrozná kalamita, kdy tisíce lidí zůstaly uvězněny na dálnici D1 po celou noc, nepotká.

Dalším bodem jednání byla novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (tzv. liniové stavby). Zde jsme se s panem Jakubem Kopřivou, náměstkem ministra dopravy, shodli, že chceme legislativní proces zrychlit. Novelu, kterou nyní projednává vláda, dostaneme tedy zároveň s Poslaneckou sněmovnou. Takto na ní můžeme pracovat souběžně, čímž vše uspíšíme.

Třetím bodem bylo informování o plánovaném zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy od roku 2020. Tento bod pokládám za velmi problematický, což přiznal i pan náměstek Kopřiva. Problém totiž je, že pokud se zpoplatní silnice I. třídy, doprava, hlavně kamionová, se přesune na silnice ještě nižších tříd, tedy „dvojky“ a „trojky“, které procházejí i malými vesnicemi. Je jasné, že obce se jakémukoli zpoplatňování „jedniček“ brání. Složité je, že momentálně není obsazeno křeslo ministra dopravy, nicméně pan náměstek slíbil, že ho okamžitě, jakmile bude nový ministr uveden do funkce, s tímto problémem seznámí.
Děkuji všem zúčastněným za jejich konstruktivní jednání a přístup, Radce Novákové pak za vzornou organizaci.