30 let ode dne obnovy samostatného Českého státu

1.1.2023
30 let ode dne obnovy samostatného Českého státu

Prvního ledna neslavíme jen Nový rok, ale také státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu. V roce 1993 totiž v tento den došlo k rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. A právě dnes od tohoto historického okamžiku uplynulo 30 let.

Zdroj fotografie: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky