300 let od blahořečení sv. jana nepomuckého

15.5.2021
300 let od blahořečení sv. jana nepomuckého

Víte, kdo je náš světově nejznámější světec? Jeho životními hodnotami byla především pravda a spravedlnost, za jeho věrnost a mlčenlivost byl umučen králem Václavem IV a dnes mu byla v jeho rodném Nepomuku slavnostně odhalena a požehnána socha. Řeč je samozřejmě o Janu Nepomuckém. 31. května uplyne přesně 300 let od blahořečení tohoto mučedníka katolické církve a jednoho z patronů českých zemí. Přesně v 19:30 se po celém světě rozezní symbolických 300 zvonů, které nám blahořečení připomenou.

Pro svou mučednickou smrt se sv. Jan Nepomucký stal symbolem mlčenlivosti, strážcem mostů a tajemství, patronem právníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Lidé uctívali sv. Jana i jako ochránce před povodněmi. Proto bývá často osazován na mosty či k potokům a studánkám.