Jednání s generálním ředitelem pro rozpočet EU Gertem Janem Koopmanem

4.10.2019
Jednání s generálním ředitelem pro rozpočet EU Gertem Janem Koopmanem

Senátní Výbor pro záležitosti EU ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem financí ČR dnes pořádalo konferenci na téma „Vyšší liga fondů EU: přímo řízené programy“, které se zúčastnil mimo jiné i generální ředitel pro rozpočet EU, pan Gert Jan Koopman. Cílem bylo probrat možnosti, jak zlepšit naše čerpání „evropských peněz“. V Česku se nám to totiž moc nedaří a je třeba zapracovat na tom, abychom těchto zdrojů uměli využívat ve vetší míře a především efektivněji.
Po konferenci v Senátu se pan Gert Jan Koopman přesunul do Poslanecké sněmovny, kde jsme v užším kruhu měli možnost klást odbornější dotazy týkající se rozpočtových rámců, jejichž odpovědi nám pomohou lépe se rozhodovat v agendách jednotlivých výborů. V diskuzi jsme se detailněji seznámili s možnostmi čerpání finančních prostředků v oblasti mezinárodní politiky, rozvoje venkova, zemědělství a další.
Evropská komise pod taktovkou Gerta Jana Koopmana již nyní pracuje na návrhu nového víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027, úzce zaměřeného na politické priority Unie. Návrh kombinuje nové nástroje s modernizovanými programy, aby bylo možné účinně realizovat priority Unie a přizpůsobit se novým výzvám. Je strukturován do následujících sedmi okruhů:
1. Jednotný trh, inovace a digitální ekonomika - výzkum a inovace, evropské strategické investice, jednotný trh, vesmír;
2. Soudržnost a hodnoty - regionální rozvoj a soudržnost, hospodářská a měnová unie, investice do lidí, sociální soudržnost a hodnoty;
3. Přírodní zdroje a životní prostředí - zemědělství a námořní politika, životní prostředí a oblast klimatu;
4. Migrace a správa hranic;
5. Bezpečnost a obrana - bezpečnost, obrana, reakce na krizi;
6. Sousedství a svět - vnější akce, předvstupní pomoc;
7. Evropská veřejná správa - administrativní výdaje, výdaje na důchody a evropské školy.