Vánoční koncert v Koněšíně

27.12.2019
Vánoční koncert v Koněšíně

Vánoční koncerty mám ráda. Nejspíš to bude tím, že o Vánocích jsme mnohem citlivější, vnímavější a snad i trochu nostalgičtí. Jsou to nejkrásnější svátky v roce, a tak ani v hudbě tomu není jinak. Většina skladeb oslavuje narození Božího syna, čas radosti, veselosti, lásky, něhy a rovněž příslib lepších časů. Pěvecký sbor Klokočí a děti z kytarové školy pod vedením sbormistra pana Jiřího Němce včerejším koncertem v kostele sv. Bartoloměje v Koněšíně zpříjemnily a obohatily vánoční svátky všem přítomným. Velmi jim za jejich vystoupení děkuji. Dobře vím, kolik času a nacvičování ve svém vlastním volnu věnují přípravě, a právem si zaslouží náš vděk. Dostalo se mi cti a výsady koncert zahájit a též jej ukončit. V mém závěrečném poděkování jsem si vypůjčila část textu z jedné interpretované písně, který zní následovně: „To přišel na zem k nám boží syn, aby ukázal cestu všem ztraceným.“ Proto neztrácejme víru a v novém roce 2020 jděme po těch správných cestách, na kterých nás budou provázet moudrá a požehnaná rozhodnutí.