5. rodácký sjezd Mladoňovice

22. 6. 2019 Mladoňovice

5. rodácký sjezd Mladoňovice

Včera jsem zamířila na Jemnicko, do obce Mladoňovice, kde slavili (a ve chvíli, kdy píši tento příspěvek, stále ještě slaví) 700 let od první písemné zmínky o obci a 150 let od vysvěcení zdejší kaple sv. Floriana – a kde při této příležitosti uspořádali i pátý rodácký sraz. Obcí mě provedl pan starosta Jan Chloupek, jenž v jejím čele stojí už 30 let. A nutno podotknout, že Mladoňovice pod ním opravdu vzkvétají, protože se jedná o ves, na kterou je radost pohledět. Zvláště hrdí jsou zde na novou hasičskou zbrojnici, kterou postavili zcela bez dotací, jen z obecního rozpočtu. To se opravdu v dnešní době jen tak nevidí a svědčí to o dobrém hospodaření obce. Právě hasiči jsou v Mladoňovicích na špičkové úrovni, což dokládá i množství cen, které si přivážejí z různých soutěží.

Kromě toho jsem spolu s mnoha dalšími návštěvníky zhlédla i obecní úřad, muzejní expozici, kapli, víceúčelové hřiště, tělocvičnu, kde byly vystaveny fotografie z nedávné i dávné historie obce či řada publikací. Připraven byl i kulturní program, v němž jedno z hlavních vystoupení připadlo na děti ze zdejší mateřské a základní školy (ano, ačkoli mají Mladoňovice jen asi 400 obyvatel, děti prvního stupně nemusejí z obce dojíždět například do Jemnice – což jednoznačně chválím). Také škola je velmi hezká a i ona byla součástí prohlídky. Kromě toho mě pan starosta Chloupek provedl také prostorami firmy SWN Moravia, která patří mezi nejvýznamnější moravské podniky vyrábějící schodiště.

Součástí oslav byl i křest nové knihy zachycující historii kaple sv. Floriana, kaple Panny Marie v Dobré Vodě a také historii Mladoňovic celkově.

V Mladoňovicích se mi velice líbilo a určitě jsem sem nezavítala naposledy. Chtěla bych tímto poděkovat panu starostovi Chloupkovi za velmi milé přijetí. Věřím, že nejslavnější rodák, Petr z Mladoňovic, rektor Karlovy univerzity, který nám coby přítel Jana Husa a očitý svědek kostnického koncilu doložil Husův boj za pravdu, by na svou rodnou obec, v níž má i expozici, byl hrdý.

Milí Mladoňovičtí, moc díky – velmi ráda jsem mezi vás zavítala :-)