5. schůze Senátu

11.1.2023
5. schůze Senátu
Na dnešní schůzi Senát Parlamentu ČR jsme schválili návrh zákona o Vojenské policii. Jednání o něm se zúčastnila i ministryně obrany Jana Černochová. Také jsme za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely schválili návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, tzv. energetický zákon. Schválili jsme též návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jednání byl přítomen ministr vnitra Vít Rakušan. Dále jsme na dnešním plénu přijali doporučení Rady o posílení prevence prostřednictvím včasného odhalení: nový přístup EU k onkologickému screeningu. Tento bod s námi projednával ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úvodu schůze jsme také vyslechli zprávu předsedy vlády Petra Fialy o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo 15. až 16. prosince 2022 a přijali usnesení, ve kterém mj. poděkovali vládě za mimořádně úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022.

Stenozáznam senátní schůze je dostupný na tomto odkazu.