6. schůze Senátu

25.1.2023
6. schůze Senátu
Na dnešní schůzi Senátu Parlamentu ČR jsme schválili návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ???????? ohledně směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci a též ohledně balíčku k ochraně před azbestem.

Přijali jsme také návrh nařízení o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 Protokolu Organizace spojených národů (OSN) proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Vyslovili jsme souhlas se jmenováním Jana Svatoně soudcem Ústavního soudu.

S pozměňovacími návrhy vrátili zákon o podpoře sportu do Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR.

Vzali jsme na vědomí výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2021.

Záznam celého jednání můžete zhlédnout na tomto odkazu.