6. schůze VHZD a 5. schůze Senátu

28.1.2021
6. schůze VHZD a 5. schůze Senátu

V úterý jsem měla na programu schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, včera a dnes pak probíhalo plénum Senátu. Jaká byla hlavní témata?

 

Schválili jsme novelu zákona o hasičském záchranném sboru, která sníží administrativní zátěž spojenou s úhradou nákladů vzniklých při zásahu jednotek požární ochrany u dopravní nehody.

 

Schválili jsme novelu zákona o nouzových zásobách ropy z důvodu sladění se směrnicí Evropské komise. Mění se termín ve výpočtu nouzových zásob ropy z 31. března na 30. června každého roku.

 

Schválili jsme novelu zákona, díky které bude i v příštích letech možné požádat o kompenzace za škody způsobené kormoránem.

 

 

Vracíme novelu horního zákona, ke kterému jsme přijali pozměňovací návrh, jež zajišťuje, aby část poplatků z povrchové těžby šla nejenom obcím a státu, ale také krajům, které jsou touto těžbou postižené.

 

 

Vracíme novelu zákona o kompenzačním bonusu s pozměňovacími návrhy, které zajistí pro obce a kraje kompenzace způsobené daňovými ztrátami za podzimní a zimní část koronavirové krize. Další pozměňovací návrhy zvyšují částku bonusu a rozšiřují možnost čerpaní pro podnikatele, kteří nemají svou provozovnu (např. fotografové).

 

 

V souvislosti s aktuální situací v Ruské federaci jsme přijali usnesení Senátu, ve kterém říkáme: "Státy EU by měly společně jednoznačně odmítnout potlačování práv a svobod, jemuž musí čelit občané Ruské federace."

 

Ohledně očkovací strategie jsme přijali usnesení, ve kterém konstatujeme, že vláda vzbudila ve veřejnosti nereálná očekávání k zajištění očkování a děkujeme zdravotníkům, dobrovolníkům a všem ostatním, kteří dennodenně s nasazením všech svých sil bojují se současnou pandemií, včetně zajištění očkování.