6. schůze výboru pro EU

19. 3. 2019

6. schůze výboru pro EU

Dnes jsem se zúčastnila pravidelné schůze senátního Výboru pro záležitosti EU. Jeho stěžejním tématem byl samozřejmě brexit, přičemž Výbor doporučil Evropské radě podpořit jeho krátkodobý odklad, nebude-li ze strany Británie ratifikována dohoda o odstoupení. V případě dlouhodobého prodloužení by ale podle našeho názoru měla Evropská rada s prodloužením souhlasit pouze tehdy, nedojde-li z důvodu odložení brexitu k ohrožení chodu institucí EU.

Velice citlivá pro státní suverenitu je otázka daňové politiky v EU. Zde jsme nesouhlasili se zavedením hlasování kvalifikovanou většinou, naopak stále podporujeme princip jednomyslnosti. Je to logické – takto nelze nikoho přehlasovat, žádnému státu nebudou zvenčí podsouvány pro něj nevýhodné daňové instrumenty.

Zajímavými tématy, která jsme na Výboru také řešili, byl rozvoj umělé inteligence a dlouhodobá strategická vize pro klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050. Jedná se o témata, která nelze popsat několika slovy, a proto vám je ozřejmím někdy v budoucnu.