Zasedání Výboru pro záležitosti EU

9.9.2020
Zasedání Výboru pro záležitosti EU

Včera jsme zasedali ve Výboru pro záležitosti EU.
Nejdříve nás státní tajemnice pro evropské záležitosti paní Hrdinková seznámila s tématy, o nichž bude jednat Evropská rada. Jsou to diskuze k dopadům epidemie Covid-19 a koordinaci přijímaných opatření, výsledky plánované videokonference EU-Čína????, která je plánovaná na 14. září a některé státy navrhují pokračovat v diskuzi o situaci po prezidentských volbách v Bělorusku.
Vzali jsme na vědomí sdělení o připravenosti na konec přechodného období mezi EU a Velkou Británií. Jen pro připomenutí, Velká Británie je v tzv. přechodném období, které končí k 31. prosinci 2020. Poté definitivně opustí EU. V současné chvílí EU s Velkou Británií vyjednává o odchodu s dohodou, která by upravovala vztahy po vystoupení. Vzhledem k neochotě ze strany Velké Británie to ale slovy jejího premiéra B. Johnsona spíše vypadá na „no deal brexit“, tedy odchod bez dohody. A na tuto variantu vyzývá EU aby se státy, firmy i občané začali preventivně připravovat.
Vzali jsme na vědomí také návrh směrnice o správní spolupráci v daňové oblasti, tykající se digitálních platforem, a sdělení o boji s dezinformacemi v souvislosti s pandemií COVID-19.
Na závěr jsme se věnovali dvěma sdělením Komise, která jsou součástí Zelené dohody pro Evrop. První z nich má za cíl umožnit přechod na potravinový systém s udržitelnou produkcí bezpečných potravin, nižší environmentální stopou, vyšší odolností a vyššími příjmy prvovýrobců. Záměrem druhého sdělení je zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě.