670. výročí obce Štěpkov

26.9.2021
670. výročí obce Štěpkov
Obec Štěpkov si dnes připomněla 670. výročí od první písemné zmínky. Oslavy začaly mší svatou za rodáky a občany u rotundy sv. Václava. U památníku padlých z 1. sv. války jsme společně položili věnce a květiny. Následoval bohatý program v areálu u obecního úřadu. Měla jsem tu čest být nejen mezi pozvanými hosty, ale zároveň s paní poslankyní Monikou Obornou kmotrou první barevné publikace o obci. Průlet bojového vrtulníku udělal radost všem přítomným. Dechová hudba Vysočanka nám svým vystoupením zpříjemnila zbytek slavnostního dne.
Panu starostovi děkuji za pozvání a do dalších let přeji obyvatelům a rodákům Štěpkova mnoho zdařilých setkání.