68 let od justiční vraždy spáchané na P. Janu Bulovi

20.5.2020
68 let od justiční vraždy spáchané na P. Janu Bulovi

Na dnešek připadá smutné výročí jedné komunistické zlovůle. Přesně před 68 lety, 20. května 1952, byla v Jihlavě spáchána justiční vražda na faráři Janu Bulovi. Pocházel z Lukova na Třebíčsku, bohoslovectví studoval v Brně, později jako kaplan a administrátor farnosti působil v Rokytnici nad Rokytnou, kde byl velmi oblíben. Zatčen komunistickou StB byl 30. dubna 1951, přičemž o necelé tři měsíce později došlo k tzv. babickým událostem, kdy byli zastřeleni tři komunističtí funkcionáři v Babicích. I přes naprostou časovou nelogičnost spojila komunistická justice Bulovo působení s tímto případem a 5. listopadu 1951 byl v třebíčském kině Moravia odsouzen k trestu smrti oběšením (k nižším, přesto i tak velmi vysokým trestům bylo v tomto procesu odsouzeno mnoho dalších lidí). Bylo mu pouhých 32 let. Ve vazbě byl mučen, vyšetřovatelé mu vyrazili zuby, trýznili ho i dalšími způsoby – ale duševně ho nezlomili. Den před popravou mu bylo dovoleno napsat rodičům dopis, v němž uvedl: „Pán Bůh vyměřil mi krátký život. (…) Těší mne dnes, že jsem mu sloužil a že jsem Jeho služebníkem zůstal až do konce. Odcházím s ním smířen. Těším se na oddech a na shledání se všemi těmi, kteří mne na věčnost předešli. Můj patron neměl delší život než já, a v jeho osudu se mnou je tolik společného.“
Po popravě bylo tělo P. Jana Buly spáleno a popel umístěn do urny, která dosud nebyla nalezena. Předpokládá se, že je uložena na utajeném místě, nejspíše na Ústředním hřbitově v Brně. Rok po sametové revoluci, 4. prosince 1990, byl soudně rehabilitován.
P. Jan Bula bude pro všechny svobodomyslné lidi navždy symbolem odvahy a nezlomnosti ducha. Spolu s babickým farářem Václavem Drbolou, jehož komunisté popravili 3. srpna 1952, by měl být blahořečen. Tento proces je velmi rozsáhlý a časově náročný, pevně však věřím, že nakonec dojde do kýženého cíle a oběma farářům z Třebíčska se tak dostane mnoho let po jejich smrti zadostiučinění.