7. schůze senátu

19.3.2021
7. schůze senátu

Shrnutí schůze:

 

-       Zpět do sněmovny se vrací zahrádkářský zákon s úpravami.

-        Odmítli jsme návrh na povinné kvóty českých potravin v obchodech.

-       V případě Národního plánu obnovy, který má posloužit pro čerpání peněz EU na pomoc ekonomice po koronavirové krizi, požadujeme po vládě jasnější cíle, jak peníze využít. Jedná se totiž o více než 170 miliard.

-       Projednali jsme doporučení Komise EU členským státům ohledně jejich strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku.

-      Zamítli jsme úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh byl nadbytečný a v rozporu s evropským právem.

-      Navrhujeme, že se do škol mohou vrátit odborníci z praxe.

-      K novému projednání do Poslanecké sněmovny vracíme novelu zákona o soudech a soudcích či trestní řád společně se zákonem o Probační a mediační službě.