7. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR

16. 4. 2019 Senát PČR

7. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR

Dnes jsem byla poprvé zpravodajkou jednoho z projednávaných Senátních tisků – Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030