80. výročí založení 311. perutě RAF

30.7.2020
80. výročí založení 311. perutě RAF

Bylo pro mě velkou ctí zúčastnit se dnešního slavnostního nástupu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u příležitosti 80. výročí vzniku 311. československé bombardovací perutě RAF. Jsem velmi ráda, že Armáda České republiky pečuje o vojenské tradice, uchovává a šíří živý odkaz válečných veteránů. Slavnosti se zúčastnil také pan Tomáš Lom, veterán 311. československé perutě RAF, kde působil jako radiooperátor a palubní střelec. Za jeho zásluhy mu byl předán Pamětní odznak 22. základny vrtulníkového letectva. Po ukončení nástupu jsem měla tu čest společně s panem Lomem přestřihnout pásku nově otevřené expozice věnované právě 311. bombardovací peruti RAF. Stát po boku muže, který nasazoval život ve 2. světové válce a zítra oslaví úctyhodné 96. narozeniny, je nepopsatelný pocit. Je až obdivuhodné, jak s úsměvem na tváři a se zájmem pozoruje letecké stroje a dění kolem. Příjemné bylo i setkání s rodinnými příslušníky dalších letců perutě, s rodinou Smrčkových a Horkých. Závěrem chci poděkovat veliteli letiště panu Rudolfu Strakovi za pozvání a všem, kteří dnes byli oceněni, za jejich dlouholetou práci. Poděkování patří také realizačnímu týmu včetně pilotů, kteří nám zprostředkovali zážitek v podobě nízkých průletů nad letištěm.