9. schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

21.4.2021
9. schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Dnes jsme ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednávali například:
- novelu zákona o České národní bance, která dává ČNB oprávnění obchodovat na volném trhu a provádět úvěrové operace, 
- novelu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která by měla zefektivnit přípravy žadatelů o řidičské oprávnění, stanovit maximální počet pokusů zkoušky a zvýšit bezpečnost silničního provozu a žáků autoškol, 
- novelu o Státním fondu dopravní infrastruktury, které jsem byla zpravodajkou.