Adventní koncert Nemocnice Třebíč

28. listopadu 2018

Adventní koncert Nemocnice Třebíč

Adventní koncert Nemocnice Třebíč byl poděkováním všem partnerům a zaměstnancům za jejich podporu a práci. Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s šéfdirigentem Jiřím Jakešem příjemně překvapila nejen svým výkonem, ale i výběrem skladeb. Večer filmových melodií je velmi vděčným tématem. Děkuji všem, kteří finančně přispěli na chod a projekty nemocnice, za jejich štědrost. Zaměstnancům děkuji, že pro nás všechny zajišťují nepřetržitý servis o naše zdraví a životy. Paní ředitelce Evě Tomášově děkuji za pozvání a za profesionální vedení nemocnice.