Aktiv zasloužilých hasičů ve Zvěrkovicích

21.9.2019
Aktiv zasloužilých hasičů ve Zvěrkovicích

Rovných dvě stě organizací mají dobrovolné hasičské sbory na Třebíčsku. A v nich 9886 členů. Tato úctyhodná čísla jsem se dozvěděla včera na zasedání aktivu zasloužilých hasičů, kteří se sešli v kulturním domě ve Zvěrkovicích u Moravských Budějovic. Tam hasičský sbor funguje už od roku 1897 a z té doby tam mají dodnes funkční hasičskou stříkačku.
Tato setkání jsou krásná proto, že se na nich člověk dozví vždy něco zajímavého. A také proto, že vždy potká milé lidi, což včera ve Zvěrkovicích platilo dvojnásob. Téměř všichni přítomní totiž již svá aktivní léta v hasičských sborech odsloužili, o to více však mají zkušeností, které mohou předávat dále. Jejich moudrost a snaha zachovávat tradice je totiž nutná k tomu, aby si jejich mladší, aktivní kolegové stále uvědomovali, jaký úkol si vytyčili jejich předci. Vzpomínky těch, kteří včera byli ve Zvěrkovicích, řádně vedené kroniky, vybledlé fotografie, na nichž jsou muži v bílých hasičských uniformách – to vše dokazuje, jakou váhu mělo, má a doufejme, že stále bude mít, dobrovolnické hasičské hnutí. Vždyť i ve Zvěrkovicích hasiči nejen drží jednotku, tedy jsou plně k dispozici pro případ požáru (což se zatím naštěstí nestalo), ale starají se o značnou část kulturního života v obci. Pořádají masopusty, plesy, organizují akce pro děti… A z přikyvování všech přítomných bylo vidět, že stejně tomu je i v ostatních obcích. Už od 19. století tomu tak bylo a tak je tomu i nadále. Spolků, které mají tak dlouhou tradici, není mnoho – a já velice děkuji všem těm zasloužilým hasičům, kteří včera do Zvěrkovic přijeli, že tuto tradici stále udržují a předávají dále.
A děkuji také místostarostovi Zvěrkovic panu Vladimíru Nečesalovi, starostovi zdejšího SDH panu Jiřímu Krejčímu, starostovi OSH Třebíč panu Miroslavu Ježkovi, vedoucímu aktivu zasloužilých hasičů panu Bohumíru Benáčkovi a také všem přítomným za milé přivítání. Jen málokde člověk doslova cítí tak velké vzájemné kamarádství a solidaritu, které člověka doslova nabíjí energií podobně jako vitalita těchto pánů, ale i dam, a jejich touha předávat dále celoživotní hasičské zkušenosti.
Přátelé, bratři a sestry, moc si vážím vašeho včerejšího pozvání. Ať vás svatý Florian i nadále provází na každém vašem kroku.