Beseda se žáky na ZŠ Bartuškova

30.11.2019
Beseda se žáky na ZŠ Bartuškova

Včera jsem opět zavítala mezi žáky – tentokrát třebíčské ZŠ Bartuškova, kam mě pozvala paní učitelka Šabatová. Ta na „bartušce“ učí dějepis a také s námi spolupracuje na našem projektu o panu prezidentu Masarykovi. Samozřejmě, že i o něm byla na besedě řeč, protože jak bylo patrné, i tito mladí lidé ho chápou jako ideálního představitele kterékoli země a ukázkového demokrata.
Školáky jsem seznámila se svou prací v Senátu i ve volebním obvodě. Snažila jsem se o aktuálnost, a proto jsme se bavili třeba i výročí sametové revoluce, o mé nedávné návštěvě Věznice Příbram či besedě paní Marty Neužilové a Stanislava Motla, která se konala tento týden v Třebíči. Bylo zjevné, že je všechna témata zaujala, stejně jako web Senátu pro mládež, na jehož stránkách jsme si zkusili vyřešit kvíz z občanské výchovy.
Potěšilo mě také, že i tentokrát za mnou žáci po besedě přišli a měli individuální dotazy. Díky tomu jsem se dozvěděla, že by některé z dívek chtěly být třeba spisovatelkami, fyzioterapeutkami či lékařkami. Moc jim přeji, aby jim tyto plány vyšly – a věřím, že se tak skutečně stane. Bylo na nich vidět, že jsou šikovné, cílevědomé a nestydí se mluvit. To je pro život nejdůležitější. Ptát se, klást otázky a tím se vzdělávat.
Velice děkuji všem žákům za milé přijetí, paní učitelce Šabatové za kytičku a panu řediteli Šedovi za možnost vystoupit před „jeho“ žáky. Budu se zase někdy těšit na viděnou.