Bílá sobota

30.3.2024
Bílá sobota

Dnes je Bílá sobota, den ticha a očekávání, kdy stále se postící křesťané oplakávají Ježíše ležícího v hrobě. Je to jediný den v roce, kdy se nekonají bohoslužby a věřící chodí do ztichlých chrámů navštívit Boží hroby. Večer pak probíhá liturgie připomínající Kristovo zmrtvýchvstání. A proč vlastně Bílá sobota? Barva symbolizuje čistotu, naději a nový život a je také barvou rouch nových křtěnců, kteří byli v církvi dříve přijímáni do společenství věřících právě v předvečer Kristova zmrtvýchvstání. O Bílou sobotu se také v domácnosti bílilo – uklízelo. Nesměl chybět prostřený stůl, velikonoční beránek a jidáše. Mladí chlapci v tento den také vysypávali pískem chodníček k domu své milované dívky. Bílá sobota je také tím správným časem na výpravu za vrbovím proutím na pletení pomlázky a na zdobení velikonočních vajíček. 

Na fotografiích níže je Boží hrob v Jeruzalémě tak, jak jsem ho zachytila při své návštěvě.