Bohoslužby na televizní obrazovce

29.3.2020
Bohoslužby na televizní obrazovce

Další neděle, kdy se věřící nemohou fyzicky účastnit bohoslužby. Děkuji České televizi a pochopitelně Televizi NOE, že nejenom věřícím dovedou do jejich domovů, nemocnic, věznic a na další místa přenést slovo Boží. Ten velký dar slova, který hojí a zaceluje rány, který pozvedá a je plný naděje. Dnešní bohoslužbu vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý. Z jeho úst zaznělo mnoho moudrých slov, o některá se s vámi ráda podělím. Kdo je hoden v této době největší úcty? „Kdo s velkým úsilím dělá vše proto, aby nemoc pominula, aby lidé neumírali, aby trápení bylo méně, abychom to zvládli pomocí těm, kdo jsou na tom zle.“ Jedna z proseb, na kterou bychom měli pamatovat, byla: „Pane Bože, pomáhej nám pamatovat na prožité dny i tehdy, až budeme chodit bez roušek, abychom spolu s rouškami neodložili i úctu k sobě navzájem.“

Záznam dnešní bohoslužby naleznete v archivu ČT 2.