Česko svítí modře - kampaň Naděje pro Autismus

2.4.2020
Česko svítí modře - kampaň Naděje pro Autismus

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň Česko svítí modře - kampaň Naděje pro Autismus ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Vzhledem k celosvětové pandemii je letošní ročník kampaně omezen pouze na připomenutí 2. dubna. Současná doba není pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) nijak jednoduchá. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření pandemie jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do života dětí a dospělých lidí na spektru autismu zásadní a okamžité změny, na které se neměli šanci připravit stejně jako většinová společnost. Opatření pro ně znamenají náhlou změnu režimu dne, izolaci v domácím prostředí, útlum obvyklých činností, sociální izolaci. Někteří nemusí být schopni ze dne na den snést na obličeji roušku, jiné frustruje izolace od vrstevníků, obava z nové nemoci, absence oblíbených aktivit bez vidiny reálného data návratu k běžně zažitému režimu. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování. Buďme prosím k těmito lidem a jejich případnému nestandardnímu chování tolerantní a vstřícní. Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus postihují dle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 - 2,5 % populace. V naší zemi je to na 200 000 občanů. Autismus však zasahuje do života dalším na 400 000 jejich nejbližších. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.
Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s autismem lze vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí (za normální situace), nasvícením objektu na modro.
Já dnes podpořila tuto iniciativu alespoň tím, že jsem našemu Tedíkovi na vycházku uvázala modrý šáteček a sama jsem také zvolila modře laděný outfit.