Československá (česká) vlajka slaví 100 let

30.3.2020
Československá (česká) vlajka slaví 100 let

Přesně před sto lety, 30. března 1920, byla Ústavou Československé republiky definitivně schválena podoba československé vlajky. K tradiční české červenobílé byl přidán ještě modrý klín, který značil Slovensko, a zároveň odlišil naši vlajku od polské. Za autora vlajky je považován heraldik Jaroslav Kursa. Jeho první varianta však měla klín jen do 1/3 délky vlajky, takže při horší viditelnosti nebyl příliš zřetelný, a proto byl prodloužen do poloviny délky.
Po rozdělení ČSFR měly oba nástupnické státy začít používat novou verzi, Česká republika však zůstala u původní československé, a tak si nyní můžeme připomenout její stoleté výročí. Obrázek pochází z časopisu 100+1 zahraničních zajímavostí a ukazuje několik navrhovaných variant.