Cyril, Metoděj a hlaholice

5.7.2020
Cyril, Metoděj a hlaholice

Dnes slavíme svátek svatých Cyrila a Metoděje, který připomíná jejich příchod na Velkou Moravu v roce 863. Povolal je k nám kníže Rastislav, jenž chtěl, aby Byzantská říše, která tehdy sdružovala i východoslovanské kmeny, do našich krajů poslala šiřitele víry mluvící jazykem, jemuž by zdejší lidé rozuměli. Už tehdy zde křesťanská víra byla, avšak přicházela k nám z území dnešního Německa. Lidé německým kněžím nerozuměli, pro ně byli „němí“, proto je nazývali Němci. Císař Michal III. k nám poslal bratry Cyrila (tehdy ještě Konstantina) a Metoděje, kteří za tím účelem vytvořili i nové písmo, jímž by mohli víru šířit. Nazvali je hlaholicí (od slova glagolati, tedy staroslověnsky mluviti).
Vzpomeňte dnes prosím na příchod svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – třeba tím, že v Třebíči na Karlově náměstí tiše postojíte před jejich pomníkem, jenž byl odhalen před 135 lety. Anebo tak, že si zkusíte vyluštit, co vám sděluji v tomto obrázku (nebojte, je sice psán hlaholicí, ale moderní češtinou, nikoli staroslověnsky :-)). Na internetu je řada webů, kde najdete převod jednotlivých znaků do latinky.