Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč

11.9.2022
Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč

Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč & Oslavy 120. výročí založení Všeobecné veřejné nemocnice císaře Františka Josefa I., přilákala hodně návštěvníků. Z připravených stanovišť, které například nabízely měření nitroočního tlaku, glykemie, kožních znamének, diagnostiku vlasů a mnoho dalších, byl velký zájem. Doprovodný program, včetně prezentace techniky integrovaného záchranného systému a Armády ČR ocenili především rodiče s dětmi. Součástí oslav bylo i vysázení stromu sakura a jeho požehnání P. Václavem Křížem. Paní ředitelce nemocnice Evě Tomášové děkuji za pozvání a všem zdravotníkům přeji, ať již nemusejí čelit podobným epidemií, která zasáhla do životů mnohým z nás. Nemocnice se po rozsáhlých rekontrukcích vyloupla do nové podoby, která se mi velmi líbí.