Den otevřených dveří komunitního centra v městysu Dalešice

18.11.2023
Den otevřených dveří komunitního centra v městysu Dalešice

Pozvání na den otevřených dveří komunitního centra v městysu Dalešice jsem od pana starosty Jiřího Loukoty, přijala velmi ráda. Nové prostory nabízejí důstojné zázemí pro úřad městyse, pobočku Česká pošta, obvodního lékaře, knihovnu a spolkovou činnost. Dalešickým přeji ať vám budova slouží co nejdéle a rádi se zde scházíte. Zastupitelstvu městyse děkuji, že měli dostatek vůle a odvahy takové dílo převzít a zdárně dokončit. Na rekonstrukci významnou finanční částku získal městys z dotačního titulu Ministerstvo pro místní rozvoj s jehož administrací pomohla paní Věra Bartůňková z firmy Koinvest s.r.o.. Realizací zakázky se ujala firma SOFI STAV pana Jana Kotačky.