Den vzdělanosti a výročí Karlovy univerzity

7.4.2020
Den vzdělanosti a výročí Karlovy univerzity

Bylo to 7. dubna 1348, kdy český král a císař Svaté říše římské Karel IV. založil pražské vysoké učení, které dnes známe pod názvem Univerzita Karlova. Dnes je to tedy přesně 672 let.
Jako připomínku této události v České republice 7. duben slavíme coby Den vzdělanosti. Není divu, protože být vzdělán a něco vědět znamená být o krok či o celý skok před ostatními. Vzdělání je jedna z nejcennějších komodit, které můžeme nabídnout svým zaměstnavatelům, je to vlastnost, která nám pomáhá lépe se orientovat ve světě, nevěřit fakenews, chápat souvislosti.
V současné době prochází systém vzdělávání těžkou zkouškou – ale jsem přesvědčena, že naprostá většina dětí a mladých lidí ji zvládne. Bude to hlavně díky jejich rodičům a učitelům, kteří si během několika dnů museli osvojit zcela nové principy výuky. Jak před rodiči, tak před učiteli hluboce smekám.
Škola totiž není jen instituce vzdělávající, ale i společenská. Jejím úkolem je děti také vychovávat, naučit je žít v kolektivu, pomáhat si navzájem. Lze předpokládat, že i to měl na mysli Karel IV., když zakládal svou univerzitu. Jeho cílem bylo shromáždit v Království českém chytré jedince, kteří se ve škole poznají, a pak navzájem budou spolupracovat. Jedině tak lze totiž zemi rozvíjet a posouvat ji kupředu.
Proto pevně věřím, že se žáci základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci vrátí brzy zpět do lavic. Bez vzdělaných lidí, kteří spolu dokážou komunikovat, by totiž stát nemohl prosperovat. Právě to nám připomíná Den vzdělanosti.