Diskutovali o demokracii

25. 9. 2018

Diskutovali o demokracii

V pondělí 24. září přijala mé pozvání do regionu poslankyně Miroslava Němcová (ODS). 

Společně jsme navštívili rodný dům Jana Kubiše. Průvodkyní nám byla bývalá starostka Jitka Boučková, která má velké zásluhy na rekonstrukci Kubišova domku. Kyticí a vzpomínkou jsme uctili statečnost tohoto mladého muže.

O půl šesté začala beseda s občany v Třebíči v hotelu Atom. Na dvě desítky lidí si přišlo poslechnout diskuzi Hany Žákové a Miroslavy Němcové o demokracii, vnímání politiky a také letošním výročí 100 let republiky. Obě dámy mají mnohé společné. Spojuje je úcta a boj za demokratické hodnoty, věnují se kultuře, tématu spolkové činnosti a snaží se lidem ukazovat lidskou tvář politiky.

Hana Žáková ukázala na konkrétních příkladech to, jak lze děti v obci vychovávat k občanství a demokratickému smýšlení. „Zavedla jsem Den se starostkou, dětem pravidelně ukazuji obecní úřad, zkouší si hlásit obecním rozhlasem, hrajeme si na volby, vyprávím jim o historii Koněšína.“

Jeden z dotazů se zaměřil na to, jaké knihy právě paní starostka a poslankyně čtou. „Celoživotním četbou je pro mě Jan Zábrana. V jeho textech naházím vždy něco nového.“  I Hana Žáková přiznala, že velmi často sahá po Hovorech s TGM od Karla Čapka.

Přesto, že v publiku chyběla mladá generace, tak paní poslankyně i starostka Hana Žáková si nemyslí, že by mladí lidé byli bez zájmu o společenské dění. „Používají jiné komunikační kanály,“ řekla Němcová a dodala, že na besedách se studenty se setkává s velmi aktivními lidmi, kteří mají v sobě nadšení pro budování společenství. Potvrdila to i Žáková. Nicméně o demokracii je potřeba stále bojovat a připomínat si její hodnoty. Koneckonců Senát je v našem politickém systému důležitým článkem. „Přeji paní Žákové, aby se jí podařilo získat hlasy voličů, které ji umožní stát se senátorkou,“ popřála poslankyně Němcová.

Eva Fruhwirtová