Ekocentrum Chaloupky v Balinách

29.5.2021
Ekocentrum Chaloupky v Balinách

Dnes jsem navštívila Chaloupky v Balinách - areál pro zahradní terapii. Průvodkyní mi byla paní Jana Audy, která mi představila, čemu všemu se tu věnují. Bezbariérový prostor, který vznikl rekonstrukcí zemědělské usedlosti sestává z učebny, sálu a rozsáhlé zážitkové zahrady, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem. Ekocentrum nabízí jednodenní programy pro mateřské a základní školy včetně programů pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizují zde semináře pro učitele a volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Společně s ekocentrem sídlí v objektu i sociální služba Klub Lebeda, která se věnuje zahradní terapii a poskytuje jednorázové programy pro dospělé i seniory.

Děkuji panu řediteli Zeťkovi za pozvání a paní Audy za její práci a za to, že mi byla výbornou průvodkyní. Centru přeji mnoho spokojených návštěvníků.