Erasmus+ v česko-anglické MŠ Na Hradě

10.10.2019
Erasmus+ v česko-anglické MŠ Na Hradě

Dnes jsem se opět naučila další anglická slůvka. Nebudete mi to možná věřit, ale mými učiteli byly úplně malé děti, které ještě ani nechodí do školy. V Třebíči-Borovině totiž sídlí česko-anglická mateřská školka MŠ Na Hradě / Kindergarten At the Castle, v níž děti běžně komunikují jak česky, tak anglicky.
Školka dnes měla den otevřených dveří, na němž děti představily, co vše se naučily díky projektu Erasmus+. Průvodci dětí angličtinou jsou po celý rok žabáci Kvak a Žbluňk známí z pohádek Arnolda Lobela. Pod vedením zkušené paní lektorky si tedy připravily říkanky, básničky a písničky v angličtině plné zajímavých nových slovíček. Společně jsme probrali počasí (dnes bylo sunny, ale pak cloudy, naštěstí ale ne rainy či foggy), počítali jsme dny v měsíci, a pak jsme si poslechli anglickou pohádku o tom, jak Kvak a Žbluňk právě o sunny but windy day pouštěli kite, tedy draka.
Děti se poté rozdělily na skupiny. Některé vystřihovaly další žabáky, malovaly si nebo i vařily. Paní učitelky s nimi, bylo-li to v danou chvíli možné, komunikovaly anglicky. Podle ředitelky školky, paní Anny Polehlové Jourové děti nevnímají, že by se anglicky učily – jsou v přirozeném prostředí a chápou angličtinu i češtinu jako komunikační nástroj. Podle ohlasů od rodičů starších dětí, které školku Na Hradě navštěvovaly dříve, a nyní jsou třeba již v páté třídě, je to vidět i v běžném životě. Děti v zahraničí nemají zábrany komunikovat, nemají blok jako mnozí dospělí, kteří se občas bojí říct větu, protože nevědí, zda ji řeknou gramaticky správně, či nikoli. A právě to je nejdůležitější – děti ve školce přivést k základům, aby chápaly přirozenost jazyka, která jim umožňuje komunikaci s ostatními.
Moc se mi také líbilo, že v MŠ Na Hradě je i třída pro malé děti od dvou let. Jak tyto maličké, tak i jejich starší kamarádi zde mají skvělé zázemí a paní učitelky, které svou práci opravdu dělají s láskou. Učitelek je tu na počet dětí více než v běžných školkách, a tak se dětem mohou věnovat v maximální míře. Školka Na Hradě je zkrátka great and beautiful.